Játékszabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

 

Az Kondortours Kft. 8600 Siófok Kinizsi Pál u. 3., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Kondortours Kft.

https://www.facebook.com/venusz.hotel.siofok/ oldalon posztolt játékfelhívás lájkolása és hozzászólásban annak a személynek a megjelölése, akivel a megnyerni kívánt pihenést eltöltené.

 

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

A Játék 2020. június 19.-én (pénteken) 10:30 órakor indul, és 2020. július 10. (péntek) 24:00 óráig tart.

 

  

A Játék nyereménye 1 db 2 személyes 3 nap, 2 éjszakás pihenés.

 

A nyeremény sorsolására 2020. július 11.-én a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor az alábbi oldalon: https://socialwinner.besocial.hu/?ref=facebooknyertes

 

A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt hozzászólásában és külön posztban közzéteszi a sorsolás napján a https://www.facebook.com/venusz.hotel.siofok

 Facebook oldalon. A nyereményjáték nyertesének privát üzenetben kell megadnia teljes nevét és szükséges adatait.

 

A Szervező a nyereménysorsoláson összesen egy nyertest húz ki. Amennyiben a Játékos a Facebook üzenet/megjelölés formájában történő értesítésre 7 napon belül nem válaszol, helyette egy új nyertest fogunk kisorsolni, ebben már a korábbi nyertesek nem vehetnek részt.

 

  

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

   

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

 

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak /menu-item.php?menu_id=37   internetes oldalon.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. A begyűjtött adatokat a Kondortours Kft.  a játék lezárását követően nem használja fel.

 

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Kondortours Kft. 8600 Siófok Kinizsi Pál u. 3.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

 

- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

 

- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

 

A Szervező által  átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez,  és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Kondortours Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

 

Siófok, 2020. június 19.